ZORGSYSTEMEN

Wat is een PZI (Personenzoekinstallatie) ?
Een Personen Zoek Installatie (PZI), ook wel een Personen Beveiligings Installatie genoemd, kan worden ingezet voor het oproepen van BHV’ers of ander personeel, zoals artsen en verpleegkundigen, tijdens calamiteiten of tijdens de ontruiming van een pand. Een PZI heeft tot doel de interne organisatie  te ondersteunen. Een PZI installatie dient, indien gebruikt als ontruimingsinstallatie, te voldoen aan de eisen die worden gesteld in de NEN2575.
 

NEN 2575 – Stil alarm
Deze landelijke geldende norm NEN 2575 - 2011 stelt nauwkeurige eisen aan alle ontruimingsalarm- installaties, die zijn bedoeld om in geval van brand of andere noodsituaties een snelle en ordelijke personele ontruiming van een gebouw en/of buitenruimte te bewerkstelligen. Daarbij wordt gelet op ontwerp, uitvoering, comptabiliteit en kwaliteit. Niet alleen de producten zelf, ook de BHV organisatie, wijze van installeren, bekabelen en noodvoedingen, moeten aan de normen voldoen.
 

Wanneer PZI?
PZI installaties komen veelvuldig voor in de zorgsector. Door middel van een stil alarm ontstaat er tijdens een ontruiming geen paniek bij bijvoorbeeld niet-zelfredzame personen. De installatie bestaat uit een zender en draadloze ontvangers (pagers of piepers), op het display van de pager word bij calamiteiten de melding weergeven. Hierdoor kunnen BHV'ers gecontroleerd ontruimen.Atus
Atus
Ascom-Paging
Ascom Paging
Ascom-communicatie
Ascom communicatie


| Meer

 
         BEDRIJFSINFO

       
  BD Service Nederland BV  Contact
          Dommelstraat 43
          5347 JK OSS
          Postbus 514
          5340 AM OSS

          
          T 0412-691 291
         0412-691 289
          E info@bdservice.nl