Algemeen
In het kader van artikel 8 lid 2 van de Arbo-wet is de werkgever verplicht zijn medewerkers voor te lichten en te scholen op het gebied van veiligheid.
Alle uitvoerende werknemers van fabrieken, bedrijven, scholen, stichtingen, dienen over een zekere basiskennis te beschikken omtrent veilig werken en hun taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in deze te kennen.

BD Service verzorgt opleidingen en adviseert op het gebied van veiligheid.

Alle opleidingen worden gegeven door gediplomeerde instructeurs.
BD Service kenmerken zich door realistische oefeningen waarbij de bedrijfssituatie als uitgangssituatie wordt genomen.

Binnen de organisatie van BD Service werken we met kaderinstructeurs EHBO, Brandweer Instructeurs en veiligheidskundige waardoor een goed overwogen advies en een gedegen opleiding vanzelfsprekend is. 

Vraag nu eens aan u zelf,
Wie zijn binnen ons bedrijf de bedrijfshulpverleners, of weet iedereen wel alle vluchtwegen binnen ons bedrijf?
Wat moet ik doen tijdens een calamiteit?


De meeste medewerkers weten dit niet of kunnen hierop niet direct een antwoord geven.

Veiligheid is voor iedereen van belang.
Ook u moet de veiligheid voor personeel en gasten kunnen garanderen.

 


| Meer

 
         BEDRIJFSINFO

       
  BD Service Nederland BV  Contact
          Dommelstraat 43
          5347 JK OSS
          Postbus 514
          5340 AM OSS

          
          T 0412-691 291
         0412-691 289
          E info@bdservice.nl