ADVIES & OPLEIDINGEN

Brand en rookvorming in uw bedrijfspand. Een levensgevaarlijke situatie voor u en uw medewerkers. Daarom moet u brandgevaarlijke situaties voorkomen. Bij brand moet u de ontwikkeling en uitbreiding van vuur en rook beperken.

Maatregelen brandpreventie

Met goede brandpreventie vermindert u het risico op brand en het verspreiden hiervan.

Met brandpreventie bedoelen we onder andere;

  • Voldoende brand- en rookmelders
  • Regelmatige controles van brand- en rookmelders
  • Genoeg blusmiddelen die direct toepasbaar zijn
  • Duidelijke instructie voor de de gebruikers
  • Veilige en zichtbare vluchtroutes
  • Controleren begaanbare vluchtroutes
  • Getrainde bedrijfshulpverleners.
 
Het CCV

Het CCV

Check onze vakmanschap op Het CCV

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid werkt aan een veilig en leefbaar Nederland.