REOB
Onderhoud blusmiddelen
Blusmiddelen  Blusapparatuur dient jaarlijks gecontroleerd te worden door een REOB-erkend (Regeling voor Erkenning van Onderhoudsbedrijven Kleine Blusmiddelen) onderhoudsbedrijf....
Vraag offerte aan
 

| Meer

Blusmiddelen 

Blusapparatuur dient jaarlijks gecontroleerd te worden door een REOB-erkend (Regeling voor Erkenning van Onderhoudsbedrijven Kleine Blusmiddelen) onderhoudsbedrijf. Behalve uw verzekeringmaatschappij eisen ook de Arbowet, de Wet Milieubeheer en de arbeidsinspectie periodiek onderhoud.

Controle en onderhoud wordt gepleegd conform de wettelijk vastgestelde normen NEN 2559 (draagbare blustoestellen) en NEN-EN 671-3 (brandslanghaspels). Binnen de NEN 2559 ligt het (uitgebreid) onderhoud, de revisie en de levensduur van het brandblusmiddel vast.

Eens per vijf jaar dient er uitgebreid onderhoud te worden gepleegd. Dit geldt uitsluitend voor schuimblussers. Met dit onderhoud wordt onder andere de vulling van de blusser vervangen. Wanneer een brandblusser een leeftijd van tien jaar heeft bereikt, dient deze geheel gereviseerd te worden. Dit revisieonderhoud heeft betrekking op zowel schuim- als poederblussers. Na twintig jaar is elke brandblusser per definitie afgekeurd en dient deze buiten gebruik te worden gesteld.

Het onderhoudsschema van een brandslanghaspel ziet er relatief eenvoudiger uit. Er dient jaarlijks onderhoud te worden gepleegd. Gedurende dit onderhoud worden onder andere de werkdruk en watertoevoer gecontroleerd. Elke vijf jaar dient te brandslanghaspel te worden beproefd. Een brandslanghaspel kent geen wettelijk vastgestelde afkeurstermijn.
 
         BEDRIJFSINFO

       
  BD Service Nederland BV  Contact
          Dommelstraat 43
          5347 JK OSS
          Postbus 514
          5340 AM OSS

          
          T 0412-691 291
         0412-691 289
          E info@bdservice.nl